דילוג לתוכן

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה

תקנון האתר

תקנון האתר

כללי

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ,והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד .תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר ,בין אם הם אדם פרטי ,חברה ,תאגיד או כל גוף שהוא) להלן” הגולש.(”   בעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים ,מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר ,כולל הרישא והסיפא שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט .אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם ,אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש. התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהו.

"MOSTO.CO.ILאתר "

הינו אתר ברשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרי עיצוב.

 (להלן ה "אתר")

האתר הינו בבעלות "mosto" (להלן החברה).

כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו

תנאי השימוש באתר -.   רכישת שירותים וקבלת מידע

רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים או תאגיד רשום בישראל ,המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל 18 מאחת מחברות האשראי הפעילות ,או תאגיד רשום בישראל.

של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים(ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי 1) (המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי 2) (המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה 3) הרוכש הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט ,למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון

 מחירים ,שירותים וביצוע הזמנה                                       

לפני ביצוע ההזמנה באתר כל גולש מחויב להירשם לבסיס הנתונים של האתר .הגולש יתבקש להזין שם מלא ,כתובת מספר טלפון וכתובת .בנוסף ,הגולש יתבקש לבחור לעצמו שם  , דיוור פרסום  ודואר אלקטרוני, המהווה אישור לקבלת משתמש וסיסמא .בזמן ביצוע ההזמנה ,הגולש יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבצע את הקנייה וכן את מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי .פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר .אם הגולש אינו מעונין למסור את פרטי כרטיס האשראי יוכל לבצע רכישה טלפונית דרך נציג שירות.   באתר” mosto ” מצולמים מוצרים שונים , .התמונות נועדו להמחשה בלבד .ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים .משתמש באתר יכול להוסיפו לעגלת הקניות ,לאחר שבדק את צבעיו ,גודלו ומחירו.

פעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או שירותים או הזמנת מוצרים .אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.   (ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי 1) : הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים (4) ; (המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה 3) ; (המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי 2) ; של הרוכש הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט ,למעט אם העסקה נעשית כמויות ,להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת ,בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופה.   במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל ,החברה מתחייבת להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית ללקוח על החוסר בפריט ,ושומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר בצבע ,גודל או מוצר חלופי .במידה והלקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית ,ההזמנה תבוצע .במידה ולא ,ההזמנה תבוטל ויימחקו פרטי כרטיס האשראי. במידה והלקוח יהיה מעוניין להמתין לחזרת המוצר למלאי ,הזמנתו תמתין עד אשר יחזור הפריט למלאי והוא יקבל על כך הודעה מתאימה.   המשלוח יבוצע מהר ככל האפשר ועד שמונה ימי עבודה מרגע אישור ההזמנה .במידה ובוצעה הזמנה מיוחדת ,מועד האספקה יקבע מול שירות הלקוחות בנפרד.    פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר

 ,יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים ,פרטי ההזמנה ,פרטי כרטיס הפרטים .(בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על – האשראי וכו') ‘להלן ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים .כמו כן ,הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי באמצעות הטלפון.   מחירים ,שירותים וביצוע הזמנה לפני ביצוע ההזמנה באתר כל גולש מחויב להירשם לבסיס הנתונים של האתר .הגולש יתבקש להזין שם מלא ,כתובת מספר טלפון וכתובת .בנוסף ,הגולש יתבקש לבחור לעצמו שם  ,  דואר אלקטרוני, המהווה אישור לקבלת משתמש וסיסמא .בזמן ביצוע ההזמנה ,הגולש יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבצע את הקנייה וכן את מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי .פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר .אם הגולש אינו מעונין למסור את פרטי כרטיס האשראי יוכל לבצע רכישה טלפונית דרך נציג שירות.   באתר” מוסטו” מצולמים מוצרים שונים , .התמונות נועדו להמחשה בלבד .ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים .משתמש באתר יכול להוסיפו לעגלת הקניות ,לאחר שבדק את צבעיו ,גודלו ומחירו. ניתן לשנות כמויות ,להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת ,בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופה.   במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל ,החברה מתחייבת להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית ללקוח על החוסר בפריט ,ושומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר בצבע ,גודל או מוצר חלופי .במידה והלקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית ,ההזמנה תבוצע .במידה ולא ,ההזמנה תבוטל ויימחקו פרטי כרטיס האשראי. במידה והלקוח יהיה מעוניין להמתין לחזרת המוצר למלאי ,הזמנתו תמתין עד אשר יחזור הפריט למלאי והוא יקבל על כך הודעה מתאימה.   המשלוח יבוצע מהר ככל האפשר ועד שמונה ימי עבודה מרגע אישור ההזמנה .במידה ובוצעה הזמנה מיוחדת ,מועד האספקה יקבע מול שירות הלקוחות בנפרד.  פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר ,יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים ,פרטי ההזמנה ,פרטי כרטיס הפרטים .(בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על – האשראי וכו') ‘להלן ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים .כמו כן ,הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית .נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או

שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם .במקרה של הקלדה שגויה של פרטים) לרבות הפרטים האישיים של הרוכש ,(שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

 ,(המקובל בסחר SSL) פרטי הפעולה באתר ,לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש ,יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן אלקטרוני ,למחשב עיבוד הנתונים של החברה .פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים ,למעט לחברת כרטיסי האשראי ,וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש .החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי .בכל מקרה כזה ,הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו בדרך כלשהיא.

החנות תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה ,חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב ,אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

תשלום בגין השירותים התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי ,והחיוב מתבצע בשקלים .כל המחירים באתר כוללים מע”מ .סך הסכום המחויב יופיע בעגלת הקניות ,לאחר אישור ההזמנה ויכלול את כל הפריטים שהוזמנו ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה.  בכפוף לאישור חברת האשראי (ללא ריבית ,בהתאם לגובה הקנייה ,החיוב בפועל נעשה לאחר הכנת החבילה וסמוך לשליחתה. פרטי כרטיס האשראי יועברו באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים ,אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי ,ניתן להזין את פרטי ההזמנה לצורך יצירת קשר טלפוני ,על מנת להעביר את פרטי כרטיס האשראי. אישור ההזמנה וביצועה מותנים בקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי .במידה ואין אישור לביצוע העסקה ,החברה תיידע את הגולש ובאחריותו לפנות אל חברת האשראי או אל הבנק על מנת לדאוג למסגרת האשראי המתאימה .במידה ולא הסדיר הגולש את מסגרת האשראי ,רשאית החברה לבטל את העסקה.   מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל ,המוגדרים בתקנון המשלוחים) למעט ישובים בודדים ,אליהם לא נוכל להגיע ומולם יעשה התיאום לדרך הגעת המוצר טלפונית.( במידה ויבחר הגולש באפשרות איסוף עצמי של הפריט ממחסני החברה ,לא יחויב הגולש בדמי משלוח . מחירי משלוח מוגדרים באתר משלוח .לא ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי במידה וההזמנה בוצעה והפריט כבר נשלח .במידה והלקוח מעוניין לאסוף את הפריט ממחסני החברה ,באחריותו לתאם את איסוף המוצרים עם החברה.  משלוח באמצעות שליח עד הבית ,המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום ,אלא אם צוין אחרת .במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק ,יש לציין את שם בית העסק בהזמנה. אספקת המוצרים הנעשית על ידי חברת המשלוחים ,תהיה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים .במידה והאספקה מתעכבת או אינה מתאפשרת ,מכל סיבה שהיא) מצב בטחוני ,מזג אויר וכד ,(‘החברה תמצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים .החברה תקבל את ההחלטה הסופית בנוגע לביטולו של כל משלוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת ,בהתאם לצורך ,את מחירי המשלוחים. 

 החזרת מוצרים וביטול הזמנות

ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט, למעט הזמנות מיוחדות כמפורט למטה ,(כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי החברה או מי מטעמה אל הכתובת שנמסרה) .ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה טלפונית. מוצר אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית ,ניתן להחזיר לחברה תוך 14 יום מיום הגעת המוצר לבית הלקוח. המשלוח ישולם ויבוצע ע”י הלקוח .(האחריות להחזרת המוצר בשלמותו ,באופן תקין חלה על הלקוח המזמין. ). הלקוח יזוכה במחיר המוצר המוחזר  בניכוי5 % עמלת סליקה. בנוסף יקוזזו דמי המשלוח מסכום הזיכוי. במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד ,שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר ,עבורו בלבד ,או הזמנת מוצר מיוחד שאינו מוחזק במלאי ,לא תהיה   אפשרות להחזיר מוצר זה ,בהתאם לחוק להגנת הצרכן 

בעלות ושמירה על זכויות אתר

 באתר חומרים שונים ,המוגנים ע”י זכויות יוצרים ,סימני מסחר ,זכויות קניין אחרות ,לרבות תוכן האתר ,תמונות ,גרפיקה, מוסיקה ,וידאו וקול ,אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים .רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג ‘המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות ,לפרסם ,לשדר או להעביר ,לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ,ו/או את תוכנו של האתר ,כולו או חלקו למטרה כלשהי ,למעט המטרה ,שלשמה נוצר האתר .החברה (נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי ,היתר זה כמו גם כל download) ” מתירה למשתמש” להוריד פעולה חוקית אחרת באתר ,אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל. (לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא ,המפר את זכויות היוצרים ,סימני המסחר ו/או UPLOAD) המשתמש מתחייב שלא להעלות כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגראפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו' .’העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל ,מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה) לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט ,(שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש ,הנזכרת לעיל. האתר מכיל קישורים” לינקים “לאתרים אחרים ברשת האינטרנט .החברה מספקת לינקים אלו לנוחות בלבד ואין היא נושאת   באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם ,לתוקפם ולחוקיותם .רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו ,עושה זאת על אחריותו בלבד. החברה תהא רשאית לסגור את האתר ,לבטל שירותים או לצמצמם .כמו כן ,תהא החברה ראשית לשנות את תקנון האתר מעת לעת. כל מחלוקת שתתגלע בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה ,הנוגעת לרכישה או כל פעילות אחרת באתר האינטרנט ,תתברר בישראל בבתי המשפט בתל-אביב בלבד.     הגבלת אחריות החברה שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר .יחד עם זאת ,מכיוון שרבים מהמוצרים נעשים בעבודת יד, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים .במקרה כזה ,זכאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך .החברה תבדוק את התלונה ,יחד עם יצרן המוצר ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.   האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים ,לרבות שמות היצרנים ,טיב המוצרים ,תכונות המוצרים ,תמונות המוצרים וכיו”ב ,חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים,

המוצרים ,תכונות המוצרים ,תמונות המוצרים וכיו”ב ,חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.   החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד .יודגש ,כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. החברה אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

בכל מקרה חבות החנות ,תחת כל עילה משפטית שהיא ,בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר .כמו כן ,החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג ‘כלשהו שאינו בשליטה של החברה .החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות ,אשר ייגרמו לחברה/ או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.